ΒιοΑνάλυσις, Μικροβιολογικό - Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά, Ιθάκη

Οι βασικότεροι τύποι των διαγνωστικών τεστ κορωνοϊού είναι η μοριακή μέθοδος ανάλυσης (PCR), με κλασική και ταχεία ανάλυση, η ταχεία ανίχνευση του αντιγόνου του ιού (RAPID) και τα τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων έναντι του ιού. Διενεργούνται όλες στην ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΙΣ , ενώ παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε ιατρικό και τεχνολογικό επίπεδο παγκοσμίως, για να εντάξουμε νέες μεθόδους ανίχνευσης, πάντα με επίκεντρο την ακρίβεια των αποτελεσμάτων και γνώμονα την ασφάλεια. 

 

Με βάση την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Αρ. Φύλλου 5387) και τη σχετική απόφαση με την οποία ορίζονται ανώτατα όρια τιμών πώλησης για τα τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού, η τιμή για το τεστ ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού (rapid test) διαμορφώνεται ως εξής:

Τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού (Rapid test): 10€

Τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (COVID 19 Ag Rapid test)

10€


Τεστ μοριακής ανίχνευσης κορωνοϊού (PCR test): 60€

Τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού με την μέθοδο μοριακού ελέγχου PCR

40€

Δειγματοληψία για το τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού με την μέθοδο μοριακού ελέγχου PCR

20€