ΒιοΑνάλυσις, Μικροβιολογικό - Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά, Ιθάκη
 • Γενική αίματος
 • Αιματοκρίτης
 • Λευκά αιμοσφαίρια
 • Ερυθρά αιμοσφαίρια
 • Αιμοσφαιρίνη
 • Αιμοπετάλια
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερόλη ολική
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • VLDL
 • Αθηρωματικός δείκτης
 • SGOT
 • SGPT
 • Γενική ούρων