ΒιοΑνάλυσις, Μικροβιολογικό - Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά, Ιθάκη
  • Καλλιέργεια κολπικού επιχρίσματος
  • Μικροσκοπική εξέταση
  • Καλλιέργεια αερόβια
  • Καλλιέργεια αναερόβια
  • Καλλιέργεια για mycoplasma hominis
  • Καλλιέργεια για ureaplasma urealyticum
  • Αναζήτηση για Chlamydia trachomatis
  • Αντιβιόγραμμα ( αν χρειαστεί ) : + 7 ευρώ