ΒιοΑνάλυσις, Μικροβιολογικό - Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά, Ιθάκη
  • Σάκχαρο
  • Γλυκοζηλυωμένη αιμοσφαιρίνη
  • Μικροαλβουμίνη ούρων